B2B Sales Specialist

Job description

:شرح موقعیت شغلی

.ما به دنبال کارشناسان فروش سازمانی در اهواز، قم هستیم
شما به عنوان یک کارشناس فروش سازمانی ، روزانه به طور فعال با مشتریان تجاری برای شروع کار ارتباط برقرار میکنید و روابط با مشتریان فعلی را مدیریت میکنید و همچنین تحقیقات بازار (تجزیه و تحلیل رقبا ، کارآیی استراتژی های فروش و غیره) را انجام می دهید:شرح وظایف و مسئولیت ها
آشنایی با فروش سازمانی
بررسی پتانسیل های موجود و رویکرد ارتباط‌گیری برای فروش محصول سازمانی اسنپ
توانایی مذاکرات سازمانی، جذب مشتریان جدید و افزایش سفرهای سازمانی اسنپ از این طریق
پیگیری روند فروش سازمانی در جهت نهایی کردن آن
نظارت بر عملکرد مشتریان سازمانی و گزارش‌دهی
ارتباط مستمر با مشتریان سازمانی
برقراری مذاکرات تلفنی و مراجعه حضوری به سازمان‌ها


Requirements

توانایی فروش، مذاکره و مهارت‌های ارتباطی

توانایی ترغیب و جذب مشتریان بالقوه

دانش کافی درباره فرآیند و مراحل فروش به ویژه فروش سازمانی

توانایی گزارش دهی (آشنایی با نرم‌افزار آفیس و نگارش ایمیل‌های رسمی)

رفت و آمد درون شهری و مراجعه حضوری به سازمان‌ها

داشتن مدرک لیسانس یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت یا تجارت و سایر رشته های تحصیلی مرتبط

دانش متوسط زبان انگلیسی (امتیاز محسوب می شود)