B2B Sales Specialist (Ahwaz)

Job description

:شرح موقعیت شغلی

.ما به دنبال کارشناسان فروش سازمانی در اهواز هستیم

شما به عنوان یک کارشناس فروش سازمانی ، روزانه به طور فعال با مشتریان تجاری برای شروع کار ارتباط برقرار میکنید و روابط با مشتریان فعلی را مدیریت میکنید و همچنین تحقیقات بازار (تجزیه و تحلیل رقبا ، کارآیی استراتژی های فروش و غیره) را انجام می دهید

:شرح وظایف و مسئولیت ها

آشنایی با فروش سازمانی -

بررسی پتانسیل های موجود و رویکرد ارتباط‌گیری برای فروش محصول سازمانی اسنپ -

توانایی مذاکرات سازمانی، جذب مشتریان جدید و افزایش سفرهای سازمانی اسنپ از این طریق -

پیگیری روند فروش سازمانی در جهت نهایی کردن آن -

نظارت بر عملکرد مشتریان سازمانی و گزارش‌دهی -

برقراری مذاکرات تلفنی و مراجعه حضوری به سازمان‌ها -

ارتباط مستمر با مشتریان سازمانی-


Requirements

توانایی فروش، مذاکره و مهارت‌های ارتباطی -

توانایی ترغیب و جذب مشتریان بالقوه -

دانش کافی درباره فرآیند و مراحل فروش به ویژه فروش سازمانی -

توانایی گزارش دهی (آشنایی با نرم‌افزار آفیس و نگارش ایمیل‌های رسمی) -

رفت و آمد درون شهری و مراجعه حضوری به سازمان‌ها -

داشتن مدرک لیسانس یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت یا تجارت و سایر رشته های تحصیلی مرتبط -

دانش متوسط زبان انگلیسی (امتیاز محسوب می شود) -