کارشناس آموزش و پشتیبانی (بوشهر، قم)

Job description

.ما به دنبال کارشناسان آموزش و پشتیبانی در شهر بوشهر و قم هستیم.


.تیم آموزش و پشتیبانی اسنپ مسئولیت ثبت‌نام و آموزش رانندگان و همچنین راهنمایی رانندگان در جهت حل مشکلات آن‌ها را دارد

:وظایف

آموزش کار با نرم‌افزار اسنپ و نحوه ارتباط با مسافران به رانندگان -

... حل مشکلات رانندگان مربوط به نرم‌افزار، تراکنش‌ها و -

راهنمایی رانندگان در ارتباط با روند ثبت‌نام آن‌ها -

تکمیل پرونده و ثبت‌نام رانندگان و ارائه گزارش‌های روزانه -

Requirements

    ترجیحا ۱ سال سابقه کار مرتبط -

    روابط عمومی بالا و فن بیان قوی -

    قدرت ارائه و آموزش بالا -

    آشنا به کامپیوتر و نرم‌افزارهای هوشمند -

    Word و Excel تسلط به نرم‌افزارهای -