کارشناس پشتیبانی عملیات - اراک

Job description

شرح موقعیت شغلی

ارسال و دریافت مرسولات پستی

 Market Research سرپرستی تیم 

نگهداری، ثبت و اداره تنخواه دفتر

همکاری در لانچ پروژه های جدید کسب و کار

...پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و

همکاری به منظور برنامه ریزی و اجرای ایونت ها و مراسم عمومی

تامین و خرید ملزومات مصرفی اداری و مورد نیاز تیم های مستقر

همکاری با سایر تیم ها در پیشبرد پروژه ها هنگام اوج فعالیت ها

خرید، سرویس و یا تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات و تاسیسات دفتر

اداره امور خدماتی دفتر (ایمنی و بهداشت، نظافت، پذیرایی و تدارکات)

همکاری در برنامه ریزی و انجام امور مربوط به توزیع هدایا و بسته های مناسبتی

مراجعه به سازمان های دولتی و پیگیری مسائل مربوطه در صورت عدم حضور کارشناس حقوقی در منطقه

اقدامات اولیه به منظور تهیه ساختمان مناسب برای دفتر کار با هماهنگی مدیر عملیات و مدیر خدمات اداری

ایجاد فضای مناسب محیط کار برای همکاران، ثبت درخواست های خرید و خدمات از کلیه واحدهای مسقر در دفاتر و نیز تحویل لوازم اداری مانند لپ تاپ و ... به کارمندان جدید


Requirements

دانش و مهارت های مورد نیاز

انعطاف پذیر و نتیجه گرا

ترجیحا 1 سال سابقه کاری مرتبط

مهارت قوی در برقراری ارتباط مؤثر

Word و Excel آشنا به کامپیوتر و تسلط به نرم افزارهایروز و ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:30 الی 17:45